DEVAMINI OKU

 • 4.860 m² Gümrüklü Kapalı Alan
 • 1.100 m² Gümrüklü Açık Alan
 • 7.500 m² 7/24 Tır Parkı (80 TIR Veya KONTEYNER)
 • 1.000 m² Sundurma Alanı
 • 4 Adet Tır Veya Konteyner Girişine Müsait Otomatik Kapı
 • 6 Adet Otomatik Rampa
 • 26 Adet Harekete Duyarlı Güvenlik Kamerası(Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Dış IP'ler ile İzlenebilen)
 • 7,5 Metre Tavan Yüksekliği
 • Elleçleme ve Muayene Alanı 5 Adet Komatsu ve 2 Adet Linde Markadan Oluşan Toplamda 7 Adet Forklift
 • Antrepoya Giren Tüm Eşyalarınızın En Kapsamlı Şekilde Sigortalanması
 • Her Sabah Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne Evrak Ulaştırımı İçin Kurye
 • Giren ve Çıkan Dökme Eşyaların Paletlenmesi
 • Uygun Ardiye Fiyatları ile Çalışılması
 • Hızlı ve Kolay Çalışma Olanağı İçin Gerekli Her Türlü Teknik Donanımın Sağlanması
 • 5.280 m² Serbest Kapalı Alan
 • 5 Adet Tır veya Konteyner Girişine Müsait Otomatik Kapı
 • 7 Adet Otomatik Rampa
 • 13 Adet Harekete Duyarlı Güvenlik Kamerası
 • 8 Metre Tavan Yüksekliği
 • Elleçleme Alanı
Antrepo Denetimi
 • T.C. Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
 • T.C. Arnavutköy Belediyesi
 • T.C. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • İlçe İtfaiye Daire Başkanlığı
 • Sözleşmeli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (Y.G.M.)
 • TÜRKAK Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 45001:2018 - Care Certification Private Limited)
 • İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı
 • Sözleşmeli Sağlık Hekimi
GÜVENLİK - HİJYEN VE DİĞER ÖZELLİKLER
 • 7 Gün 24 Saat Çift Güvenlik Elemanları İle Denetim
 • Binek Araç Otoparkı
 • Isı ve Duman Detektör Algılayıcı
 • Haşere Kontrol Sistemi
 • Wi-Fi Hizmeti
 • Alarm Sistemi
 • Şoför Dinlenme Odası
 • Duş ve Kafeterya

Firma olarak iş ortaklarımız ile yapmış olduğumuz anlaşma, sözleşme ve iş yazışmaları ile onların iç işleyişleri ve operasyonları ile ilgili bilgileri büyük bir titizlik ve gizlilik çerçevesinde değerlendirip, bilgi paylaşımlarının sınırlarına dikkat ederiz.

 • Bilgi; hem bizim hem de iş ortaklarımız için bir şirket varlığı olarak görülür.
 • Yapmış olduğumuz çalışmalar ile Kullanılabilir Bilgi varlıklarını üst düzey gizlilik prensipleri çerçevesinde muhafaza eder ve bu konuya büyük hassasiyet gösteririz.
GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Depolama faaliyetimizdeki temel amacımız: depolanan ürünü sağlam alıp, sağlam olarak istiflemek ve sağlam olarak teslim etmektir.

 • Deniz yolu ve Kara yolu ile depolarımıza gelen ürünlerin ilk etapta sağlam olarak gelip gelmedikleri kontrol edilir ve fotoğraflanır.
 • Gelen araç, personelimiz ve araç sorumlusu veya müşteri yetkilisi gözetiminde açılır.
 • Taşıma esnasında oluşan herhangi bir hasar durumu tespit edildiğinde, tutanakla kayıtlara geçirilir imza altına alınıp müşteriye ve ilgili birimlere raporlanır.
 • Sağlam gelen ürünler ise, fiziki yapıları göz önünde bulundurularak paletli olarak zemine istiflenir.
GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Birden fazla ürün kalemine veya tedarikçi firma koduna göre stok takibi yapılabilmekte, stoktan çıkan ürünlerin geriye dönük bilgileri izlenebilmektedir.

 • Tanımlanan kritik stok seviyeleri dikkate alınarak firmalardan gelen çıkış talimatları planlanabilmekte ve ürünler kalem sırasına göre ayrı ayrı istiflenmektedir.
 • Ürünlerin depo ve kalem bazında takip edilebilmesi için geliştirilmiş programlar ile devirlerin yapılabilmesi mümkün olup, web sitemiz üzerinden online olarak görülebilmektedir.
STOK TAKİP VE İŞLEYİŞİ

STOK SORGULAMA

Gümrüklü ve Serbest Depolarımızda bulunan eşyalarınızın stok bilgilerine anlık ulaşabilirsiniz.

SORGULA

Online Stok Sorgulama

Antrepomuz, 7 Gün 24 Saat çalışma esaslı ve toplam (6) güvenlik personelinden oluşan özel güvenlik personeli ile kontrol edilmektedir.

 • Güvenlik personelleri depoların muhtelif yerlerine monte edilmiş güvenlik noktalarını, belirli aralıklarla ellerindeki mevcut güvenlik anahtarları ile denetlemek ve işaretlemek zorundadırlar.
 • Denetlenen veya denetlenmeyen noktalar her sabah kontrol edilmekte ve varsa gerekli uyarı ve önlemler alınmaktadır.
 • Antrepolarımız gümrüklü saha içerisinde bulunduğundan, kendi güvenlik personelimiz ve güvenlik kamera ve sistemlerimizin yanında, gümrük müdürlüğü güvenlik personeli ve kameraları ile de ayrıca denetlenmektedir.
Güvenlik ve Kontrol

Depomuza kabulü yapılan ürünlerin, karşılaşacağı muhtemel durumları belgelemek ve kayıt altına almak üzere, geçireceği her safhası süreci içerisindeki belgeler, kullanmakta olduğumuz yazılım sistemi üzerinden oluşturulmakta, kullanılmakta ve arşivlenmektedir.

Basılı Form ve Döküman Kullanım Süreçleri
1994 yılında kurulan Hisar Antrepo sektörde ilk olmanın verdiği bilinçle tecrübesini hizmet kalitesine de yansıtarak teknolojik altyapısı, konusunda uzman personelleri ve almış olduğu ISO-9001:2015 kalite, ISO 45000:2018 iş sağlığı ve güvenliği ve ISO 27001:2013 bilgi güvenliği Y.S belgeleri ile faaliyetlerini sektörde bir marka olarak sürdürmektedir.Hisar Antrepo, gerçekleştirdiği faaliyetlerde, kurmuş olduğu Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini etkin olarak aşağıdaki esaslara uygun gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır;

  KALİTE

 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, uygun, zamanında ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
 • SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

 • Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla, Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uymak ve sistemin etkinliğini sürekli geliştirmek.
 • İSG YÖNETİMİ

 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek, çalışanların İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek. .
 • BGYS YÖNETİMİ

 • Kurum bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sürekli kılmak. Kendisine ait bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlandırılmasını sağlamak.